فسيل شناسی

ديرين شناسان موفق به كشف فسيل تازه اي از آدمسانان در تنگه اولدواي تانزانيا شدند. گفته مي شود بقاياي اين آدمسان كه 8/1 ميليون سال قدمت دارد از جمله سالم ترين نمونه هايي است كه تاكنون از اعضاي گونه انسان كشف شده است. اين فسيل شامل بخش هايي از فك پاييني آرواره فوقاني و دندان هاي كامل آن است. رابرت بلومنشين استاد مردم شناسي از دانشگاه روتجرز در ايالت نيوجرسي آمريكا مي گويد: «اين يكي از اجداد مهم انسان است كه از يك دوره بسيار مهم ماقبل تاريخ مي آيد. يعني دوره اي كه ما براي اولين بار شاهد ابزارهاي استخواني هستيم، زماني كه آدمسانان، بهره برداري گسترده از حيوانات به عنوان منبع غذايي را آغاز كرده بودند، زماني كه اندازه مغز به طور جدي شروع به توسعه كرده بود. » نكته حائز اهميت در اين كشف آن است كه در كنار بقايايي كه پروفسور بلومنشين يافته است ابزار سنگي وجود دارد كه آشكارا نشان مي دهد اين موجود آنها را ساخته است. پروفسور بلومنشين مي گويد اين يافته تحقيقات ساير دانشمندان را تاييد و توانايي آدمسانان را در ساخت ابزار و استفاده از آنها براي بريدن گوشت ثابت مي كند

خبر مربوط به سايت > آينده . اخبار ديگر علمي از جمله حل معماي مريخ و...در سايت موجود است..005530.jpg005555.jpg

/ 1 نظر / 12 بازدید
یکی

يک سري هم اگه شد به ما بزن http://ieky.persianblog.ir